פרויקטים

הדף בבניה

חברת מחוללים בע"מ נהלה ומנהלת עשרות פרוייקטים בישראל ובעולם. 

חברתינו מתייחסת לכל עסקה כפרויקט בפני עצמו, ומבצעת אפיון מקצועי ומעמיק לאחר מכן תכנון קפדני ולבסוף התקנה כיול והתמעה של המערכות בצורה מיטבית.

בקרוב נעלה כאן את הפרויקטים הנבחרים על מנת להציג בצורה ברורה את יכולות החברה בפועל.