מחוללים

מחולל אוויר נקי Zero Air

מחולל Zero Air - מחולל אוויר נקי

מחוללי האוויר שלנו מפיקים אוויר יבש נקי ממשקעי פחמימנים (הידרוקרבונים) על ידי שימוש במקור אוויר דחוס חיצוני ברמת נטול שמן.
העיצוב הידידותי, קומפקטי והשקט הופך את המחולל למוצר מעולה לתהליכים מעבדתיים רבים כגון GC-FID, GC-NPD, GC-FPD, GD-PFDP, THA, TOC
וחוסך את הצורך המיותר ומסורבל לעשות שימוש בגלילים של אוויר נקי.

מחוללי האוויר שלנו מביאים את האוויר הדחוס לרמה של שימוש אנליטי בשלושה שלבים: סינון קדם אוויר להסרת משקעי שמן, לחות וחלקיקים, אוקסידציה של אוויר דחוס לצורך הסרה של משקעי פחמימנים ולבסוף סינון סופי למניעת חלקיקים לזרום אל המכשור.

המחוללים מדוייקים ביותר, שקטים מאוד, חסכונים בחשמל, בטוחים לשימוש ומאפשרים אספקה יציבה של אוויר נקי תוך שמירה על תוצאות אנליטיות מדוייקות